Kriteria vhodnosti postřikovacích trysek

Kriteria použití vhodnosti zemědělských postřikovacích trysek ve vztahu k životnímu prostředí.

Integrovaná ochrana rostlin je termín, který se používá k popsání aplikace fyzických, biologických a chemických procesů s přihlédnutím na přípustné ekonomické škody. V tomto kontextu se ekologicky schůdné techniky stávají stále důležitější a díky aplikacím snižujícím úlety nabývají stále větší hodnotu.

Shoda s CEN a JKI normami (prakticky identické), pokud jde odchylky pokrytí a stejnoměrnost ošetření, je zásadní pro optimální a selektivní používání prostředků na ochranu rostlin. Množství postřiku nových zemědělských postřikovacích trysek musí být v toleranci ±5% hodnot v tabulce.

Maximální přípustný koeficient křížového pokrytí s uvedenými hodnotami tlaku a odpovídající výškou je 7%.

Úlet

Přizpůsobení se požadavkům na vzdálenost od vodních zdrojů a křoví umožňuje používání nízkoúletových technologií na polích, ve vinicích a sadech. Tak bylo dosaženo vyšších výnosů a efektivity využíváním okrajů polí u vodních ploch a křoví při dodržení předpisů na používání prostředků na ochranu rostlin.

Viz  samostatný článek o úletu.

Kriteria pokrytí a biologické efektivnosti pro zemědělské postřikovací trysky

Aby se dosáhlo vysokého stupně biologické účinnosti aplikovaného prostředku, musí být ošetřený povrch dobře pokryt. Tohoto cíle dosáhneme použitím vysoce přesných trysek Lechler, které jsou charakteristické přesným dávkováním a rovnoměrným pokrytím postřiku.

Intenzita postřiku

Pokud jde o vhodné dávkování, řiďte se doporučením výrobců chemikálií.  Čím nižší dávka, tím menší musí být trysky, a menší trysky mívají větší úlety. Trysky, které formují velké kapky, např. ID-IDN-IDK-IDKN-IDKT, nemají velké úlety. Na druhé straně kontaktní prostředky nemají takové pokrytí, když jsou stříkány tryskami s přisáváním vzduchu pod malým tlakem.

Pokrytí

Podíl plochy rostlin, která je ošetřena aktivním prostředkem, je závislý především na spoustě technických, chemických a biotických faktorů. Pokud se budeme řídit doporučeným dávkováním, pokrytí by mělo činit nejméně 10 – 15%. Kontaktní prostředky vyžadují stejnoměrné pokrytí, zatímco systémové prostředky jsou rostlinou rozváděny do celého systému a tudíž musí naopak zasáhnout nejvíce tu část rostliny, odkud stoupají živiny nahoru. Výhodou těchto prostředků je, že postřikem jsou chráněny i nově narostlé části rostliny.

Možnosti uživatele, jak zvýšit stupeň pokrytí ošetřované plochy, jsou limitovány:

  • Technickými prostředky: buď může být zvýšen postřikový tlak, nebo tvorbou jemnějších kapek zvýšíme rozptyl;  nebo použitím trysek IDKT vytvoříme druhou úroveň stříkání, nebo použijeme hlavici TwinSprayCap, abychom natočili trysky ve směru po nebo proti pohybu stroje
  • Chemickými prostředky: povrchové pnutí se může zmenšit a tím se vytváří poněkud menší kapky;  nebo se většího rozptylu docílí zvýšením viskozity
  • Biotickými prostředky: povahou ošetřované plochy (listy povoskované či pokryté chloupky), fylotaxie, tj. „postavení listů na stonku" kde platí čím větší úhel dopadu, tím lepší pokrytí.

Je pravidlem, že index plochy listů (LAI) se zvyšuje v průběhu vegetačního období. U „zrnkových“ plodin může dosáhnout úrovně 70 – 125.000 m2/ha. Množství postřiku by mělo být v souladu s LAI na ošetřované ploše, aby se zajistilo odpovídající rovnoměrné pokrytí aktivním prostředkem. Mnoholeté pokusy používající postřikové množství 200 l/ha a více potvrdily lepší vhodnost trysek ID-IDN-IDK-IDKN-IDKT s velkými kapkami pro dosažení odpovídajícího rovnoměrného pokrytí aktivní látkou oproti běžným tryskám s plochým paprskem, které vytvářejí jemné kapky. Zejména se ukázalo, že snížení úletu má absolutní vliv na koncentraci aktivní látky na ošetřovaném povrchu.
Používání velkých kapek má také lepší výsledky u těžko dostupných povrchů.  Teoretická pravděpodobnost pokrytí prostředky aplikovanými na např. velmi malý plevel s tryskami ID 120-03 při dávce 260 l/ha,  tlaku 5.0 barů a rychlosti 7 km/hod  a IQR - mezikvartilové rozpětí 455µm čiště matematicky je při 52 kapkách na cm2 velmi vysoká.

V dané populaci rostlin je dosažený stupeň pokrytí určen proniknutím kapek. To je závislé na:

  1. Velikosti kapky: průnik se zvětšuje v nepřímé úměře k jemnosti kapky. Horizontální povrchy jsou pokryty lépe než vertikální (stébla).
  2. Rychlost působení: průnik se zvyšuje se zvyšující se rychlostí působení kapek. Větší tlak zvyšuje rychlost působení
  3. Rychlost postřikovače: průnik se snižuje v nepřímé úměře k rychlosti postřikovače

Konkrétní typ a požadovanou velikost trysky si můžete vybrat dle tabulky trysek s přihlédnutím k požadované rychlosti postřikovače podle těchto kritérií:

  • dávka postřiku (l/ha)
  • požadovaná rozptylová hodnota pro konkrétní typ postřiku a ošetřovanou plodinu

Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.

POSTŘIKOVAČE MGM

MGM Holešov

 
Váš košík je zatím prázdný...
Najdi v eshopu
Stiskni pro hledání
Výhody FD trysky pro kapalná hnojiva Výhody FD trysky pro kapalná hnojiva

FD trysky poskytují optimální rozptyl hnojiva a tím i velmi dobrou ochranu rostlin před popálením. Viz. tabulka.

Kalkulátor trysek Kalkulátor trysek

Pro zjednodušení výpočtu velikosti trysek je tu pro vás nová aplikace: Kalkulátor trysek. Nový online kalkulátor umožňuje rychlý a snadný výběr optimálního typu a velikosti trysky pro odpovídající postřik.

Katalog k objednávce Katalog k objednávce

Pokud máte zájem o katalog zdarma k vašemu nákupu, připište to prosím do poznámky k vaší objednávce.

Archiv novinek

 
Přehled kontaktů:

Tel.: 734 575 148
Email:
Web: MGM - zemědělské trysky
© MGM - zemědělské trysky

Navigace:
Zpravodaj:
Odeslat

Zadejte svůj email budeme Vás informovat o novinkách, výhodných akcích a slevách. Registrace je zdarma a lze ji kdykoli zrušit.

Autor webu:

Webdesign studio TAOX je také autorem webů

Internetové obchody, e-shopy. Reklamní agentura specializovaná na prostředí internetu a medií.